Studenti

Studenti se uvode u kliničke predmete na našoj katedri već od 3. godine studija, da bi na 4, 5. i 6. godini izučavali predmete vezane za bolesti papkara. Na taj način, predanim radom studenti treba da budu osposobljeni za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije domaćih goveda, ovaca, koza i svinja.

Istraživanje

Katedra prati savremene naučne trendove i uključena je u brojna istraživanja pre svega iz oblasti metabolizma goveda.

Analiza

Primena savremenih laboratorijskih analiza neizostavni je deo ozbiljnog pristupa reševanju zdravstvenih problema kod domaćih papkara, i u velikoj meri od nje zavisi optimizacija proizvodnje.

Obaveštenja

RASPORED NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU 2023-24

27.09.2023

PRADAVANJA IZ PREDMETA BOLESTI PREŽIVARA POČINJU 6.10.2023. GODINE U 12.00 ČASOVA I ODRŽAVAJU SE U PREDAVAONICI NA KATEDRI ZA PORODILJSTVO

RASPORED NASTAVE BOLESTI PREŽIVARA ZIMSKI SEMESTAR 2023-24

PRADAVANJA IZ PREDMETA BOLESTI SVINJA POČINJU 3.10.2023. GODINE U 8.00 ČASOVA I ODRŽAVAJU SE NA KATEDRI ZA BOLESTI PAPKARA

RASPORED NASTAVE BOLESTI SVINJA 2023-24

VEŽBE IZ OBA PREDMETA POČINJU OD 9.10.2023. GODINE PREMA DVONEDELJNOM RASPOREDU I U TOJ NEDELJI DOLAZE STUDENTI KOJI IMAJU VEŽBE PO RASPOREDU PRVE NEDELJE.

PRADAVANJA IZ PREDMETA OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA POČINJU 2.10.2023. GODINE U 10.00...