Studenti

Studenti se uvode u kliničke predmete na našoj katedri već od 3. godine studija, da bi na 4, 5. i 6. godini izučavali predmete vezane za bolesti papkara. Na taj način, predanim radom studenti treba da budu osposobljeni za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije domaćih goveda, ovaca, koza i svinja.

Istraživanje

Katedra prati savremene naučne trendove i uključena je u brojna istraživanja pre svega iz oblasti metabolizma goveda.

Analiza

Primena savremenih laboratorijskih analiza neizostavni je deo ozbiljnog pristupa reševanju zdravstvenih problema kod domaćih papkara, i u velikoj meri od nje zavisi optimizacija proizvodnje.

Obaveštenja

OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE IZ BOLESTI PREŽIVARA

08.10.2019

Vežbe iz predmeta Bolesti preživara počinju u PONEDELJAK 14.10.2019. godine. Studenti treba da su u 8h ispred katedre i da ponesu sa sobom opremu (čizme, radnu uniformu ili mantil, stetoskop i termometar). Neophodno je da za prvu vežbu svi studenti imaju odštampan ZDRAVSTVENI LIST (nalazi se u prilogu) u koji se upisuju podaci o kliničkom pregledu životinje na farmi. Takođe je neophodno da svaki student ima ambulantni protokol koji će nositi na svaku vežbu i u kojem će voditi evidenciju o obavljenim kliničkim pregledima i intervencijama za taj dan. Ambulantni protokol overava asistent na kraju vežbe i time potvrđuje da...

TERMINI POLAGANJA ISPITA

17.02.2019

Raspored polaganja ispita na Katedri za Bolesti papkara u  2018/2019 godini:

Termini polaganja ispita-Katedra za Bolesti papkara