Studenti

Studenti se uvode u kliničke predmete na našoj katedri već od 3. godine studija, da bi na 4, 5. i 6. godini izučavali predmete vezane za bolesti papkara. Na taj način, predanim radom studenti treba da budu osposobljeni za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije domaćih goveda, ovaca, koza i svinja.

Istraživanje

Katedra prati savremene naučne trendove i uključena je u brojna istraživanja pre svega iz oblasti metabolizma goveda.

Analiza

Primena savremenih laboratorijskih analiza neizostavni je deo ozbiljnog pristupa reševanju zdravstvenih problema kod domaćih papkara, i u velikoj meri od nje zavisi optimizacija proizvodnje.

Obaveštenja

TERMINI PRAKTIČNIH ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU

26.07.2023

     ИСПИТНИ РОК

      ОПШТА КЛИНИЧКА              ДИЈАГНОСТИКА

БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА

    БОЛЕСТИ СВИЊА

СЕПТЕМБАРСКИ

(28.08. - 08.09.2023.)

 04.09.2023.

 04.09.2023.

 05.09.2023.

СЕПТЕМБАР 2

(14.09. - 25.09.2023.)

 18.09.2023.

 18.09.2023.

 19.09.2023.

ПОЛАЗАК НА ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ИЗ БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА И ОПШТЕ...

OSLOBAĐANJE OD PRAKTIČNOG

14.06.2023

STUDENTI KOJI SU OSLOBOĐENI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ PREDMETA OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA I BOLESTI PREŽIVARA, U SLUČAJU DA IZAĐU I NE POLOŽE USMENI DEO ISPITA, PRI NAREDNOJ PRIJAVI U OBEVEZI SU DA POLAŽU I PRAKTIČNI DEO ISPITA!

POLOŽEN PRAKTIČNI DEO ISPITA VAŽI CELU ŠKOLSKU GODINU (OD 1.10. DO 30.9.)

OSLOBAĐANJE OD PRAKTIČNOG DELA ISPITA VAŽI TOKOM CELE ŠKOLSKE GODINE (OD 1.10. DO 30.9.), ODNOSNO DO PRVOG IZLASKA NA ISPIT.