Studenti

Studenti se uvode u kliničke predmete na našoj katedri već od 3. godine studija, da bi na 4, 5. i 6. godini izučavali predmete vezane za bolesti papkara. Na taj način, predanim radom studenti treba da budu osposobljeni za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije domaćih goveda, ovaca, koza i svinja.

Istraživanje

Katedra prati savremene naučne trendove i uključena je u brojna istraživanja pre svega iz oblasti metabolizma goveda.

Analiza

Primena savremenih laboratorijskih analiza neizostavni je deo ozbiljnog pristupa reševanju zdravstvenih problema kod domaćih papkara, i u velikoj meri od nje zavisi optimizacija proizvodnje.

Obaveštenja

REZULTATI TESTA_BOLESTI SVINJA

07.04.2019

SPISAK STUDENATA KOJI NISU POLOŽILI TEST IZ PREDMETA BOLESTI SVINJA U APRILSKOM ROKU

STUDENTI KOJI NISU POLOŽILI TEST IZ BOLESTI SVINJA

Obaveštenje:

17.02.2019

Raspored polaganja ispita na Katedri za Bolesti papkara u  2018/2019 godini:

Termini polaganja ispita-Katedra za Bolesti papkara