Studenti

Studenti se uvode u kliničke predmete na našoj katedri već od 3. godine studija, da bi na 4, 5. i 6. godini izučavali predmete vezane za bolesti papkara. Na taj način, predanim radom studenti treba da budu osposobljeni za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije domaćih goveda, ovaca, koza i svinja.

Istraživanje

Katedra prati savremene naučne trendove i uključena je u brojna istraživanja pre svega iz oblasti metabolizma goveda.

Analiza

Primena savremenih laboratorijskih analiza neizostavni je deo ozbiljnog pristupa reševanju zdravstvenih problema kod domaćih papkara, i u velikoj meri od nje zavisi optimizacija proizvodnje.

Obaveštenja

PLAN ODRŽAVANJA VEŽBI U LETNJEM SEMESTRU 2021

26.02.2021

VEŽBE IZ PREDMETA OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA NA KATEDRI ZA BOLESTI PAPKARA POČEĆE OD 12.4.2021. GODINE NAKON ZAVRŠENIH VEŽBI NA KATEDRI ZA BOLESTI KOPITARA, MESOJEDA, ŽIVINE I DIVLJAČI.

 

VEŽBE IZ PREDMETA BOLESTI PREŽIVARA ODRŽAVAĆE SE ONLINE PREMA ZVANIČNOM RASPOREDU OKAČENOM NA SAJTU FAKULTETA (SVAKOG UTORKA). MOLIMO VAS DA PRATITE VAŠE TEAMS NALOGE I DA SE INFORMIŠETE O DATUMU ODRŽAVANJA VEŽBE (ISTA ĆE BITI ZAKAZANA NEKOLIKO DANA PRE).

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE PRATITE SAJT I OGLASNU TABLU KATEDRE, ILI SE OBRATITE ASISTENTIMA PUTEM MEJLA:

dr Sreten Nedić, asistent             sreten.nedic@vet.bg.ac.rs

dvm Sveta Arsić, asistent         ...

PLAN ODRŽAVANJA VEŽBI

02.12.2020

PREOSTALE VEŽBE (5. I 6.) IZ PREDMETA BOLESTI PREŽIVARA I BOLESTI SVINJA ODRŽAĆE SE ONLINE PREMA ZVANIČNOM RASPOREDU KOJI JE ISTAKNUT NA SAJTU FAKULTETA (BOLESTI PREŽIVARA-SREDA; BOLESTI SVINJA-PETAK). MOLIMO VAS DA PRATITE VAŠE TEAMS NALOGE I DA SE INFORMIŠETE O DATUMU ODRŽAVANJA VEŽBE (ISTA ĆE BITI ZAKAZANA NEKOLIKO DANA PRE).

STUDENTI KOJI ŽELE DA SE UPOZNAJU SA RADOM U LABORATORIJI, MOGU DA SE JAVE NA KATEDRU I DA SE DOGOVORE ZA TERMIN DOLASKA SA ASISTENTIMA.

DODAVANJE U TEAMS

20.11.2020

STUDENTI KOJI NISU AUTOMATSKI DODATI U TIMOVE NA PREDMETIMA BOLESTI PREŽIVARA I BOLESTI SVINJA POTREBNO JE DA POŠALJU ZAHTEV  ZA PREDMET KOJI SLUŠAJU KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI LINK:

Teams Bolesti preživara

Teams Bolesti svinja