Studenti

Studenti se uvode u kliničke predmete na našoj katedri već od 3. godine studija, da bi na 4, 5. i 6. godini izučavali predmete vezane za bolesti papkara. Na taj način, predanim radom studenti treba da budu osposobljeni za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije domaćih goveda, ovaca, koza i svinja.

Istraživanje

Katedra prati savremene naučne trendove i uključena je u brojna istraživanja pre svega iz oblasti metabolizma goveda.

Analiza

Primena savremenih laboratorijskih analiza neizostavni je deo ozbiljnog pristupa reševanju zdravstvenih problema kod domaćih papkara, i u velikoj meri od nje zavisi optimizacija proizvodnje.

Obaveštenja

POTPISIVANJE INDEKSA

09.01.2020

POTPISIVANJE INDEKSA NA KATEDRI ZA BOLESTI PAPKARA OBAVIĆE SE U SLEDEĆIM TERMINIMA:

1. BOLESTI SVINJA – PREDAJA INDEKSA UZ POTPISAN PRAKTIKUM NA UVID 21.01.2020. U 9 ČASOVA.

PREUZIMANJE POTPISANIH INDEKSA I PRAKTIKUMA ISTOG DANA OD 11 DO 12 ČASOVA.

2. BOLESTI PREŽIVARA - PREDAJA INDEKSA 22.01.2020. U 9 ČASOVA.

PREUZIMANJE POTPISANIH INDEKSA ISTOG DANA OD 11 DO 12 ČASOVA.