Katedra danas

Danas su na Katedri zaposlena četiri nastavnika, dva asistenta, i dva radnika iz kategorije nenastavnog osoblja.                           

Na Katedri se izvodi nastava integrisanih akademskih i diplomskih studija iz predmeta: Opšta klinička dijagnostika (VI semestar), Bolesti preživara (VII i VIII semestar), Bolesti svinja (IX semestar), i izborne oblasti Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja (IX, X, XI i XII semestar). Praktična nastava iz navedenih predmeta se odvija na Katedri, farmama PKB-Korporacije, Instuta za stočarstvo u Zemunu i farmama u privatnom vlasništvu.

Kliničke vežbe se obavljaju u veterinarskim ambulantama i stanicama u krugu do 100 km od Beograda.          

 U okviru rada Katedre obavlja se i rad na naučno-istrazivačkim projektima kao i saradnja sa privrednim subjektima iz zemlje i inostranstva from the country and abroad.                             

Katedra raspolaže vežbaonicom-amfiteatrom, laboratorijom, i stacionarom za goveda i svinje, bibliotekom sa 700 knjiga, kao i sedam radnih prostorija za nastavnike i saradnike.                             

Na Katedri je specijaliziralo 18, magistriralo 5, a doktoriralo 10 kolega do 1986 godine, a nakon toga do danas još je specijaliziralo 25, magistriralo 12, i doktoriralo 7 kolega.                             

Na Katedri su gostovali brojni predavači iz inostranstva, a poslednjih godina nekoliko uvaženih profesora sa Fakulteta veterinarske medicine i naučni radnici sa istaknutih Instituta, iz Austrije, Grčke, Rumunije, Škotske i SAD.

 

 

Kategorije

Obaveštenja

STUDENTI KOJI NISU AUTOMATSKI DODATI U TIMOVE NA PREDMETIMA BOLESTI PREŽIVARA I BOLESTI SVINJA POTREBNO JE DA POŠALJU ZAHTEV  ZA PREDMET KOJI SLUŠAJU KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI LINK: Teams Bolesti preživara Teams Bolesti svinja
Pročitaj celo obaveštenje
USLED PROMENE U TERMINIMA ISPITNIH ROKOVA OKTOBAR 1 I OKTOBAR 2, PROMENJENI SU TERMINI POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA NA KATEDRI ZA BOLSTI PAPKARA U OKTOBAR 1 ISPITNOM ROKU. NOVI TERMINI SE NALAZE U PRILOGU IZMENA TERMINA PRAKTIČNOG OKTOBAR 1
Pročitaj celo obaveštenje

Aktivnosti

Naša laboratorija može da obradi mnoštvo organskih uzoraka

Pročitaj više

Trenutno postoje dve publikacije

Pročitaj više