Istorija

Katedra za bolesti papkara je osnovana je 1938. godine kao Bujatričko-porodiljska klinika. Njen prvi upravnik je bio profesor Mile Rajčević, bivši nastavnik Veterinarskog fakuteta u Zagrebu.

Klinika je razdvojena na Bujatričku kliniku i Kliniku za porodiljstvo 1948. godine. Kasnije, odnosno 1956.godine, Klinika je dobila naziv Klinika za bolesti papkara, živine i kunića.

Po novom razdvajanju 1972. godine, Klinika je dobila naziv Katedra za bolesti papkara i taj naziv nosi i sada.

Od 1948. do 1974. godine upravnik Klinike, odnosno prvi Šef Katedre bio je prof. dr Uroš Bratanović.       

 Katedra je od osnivanja smeštena u privremenu prizemnu zgradu, a adapatcijom od 1972. godine prostorno je proširena za stacionar za goveda.                            

Na Katedri su radili profesor Mile Rajčević, dr Uroš Bratanović, redovni profesor, dr Srbislav Stamatović, redovni profesor, dr Aleksadar Cvetković, vanredni profesor, dr Miodrag Jovanović, redovni profesor, dr Žarko Lješević, redovni profesor, dr Slobodan Đuričković, asistent, mr Srđan Marković asistent, mr Zoran Damnjanović, asistent, mr Dušan Janković asistent, dr Ivan Ivanov, redovni profesor, dr Horea Šamanc, redovni profesor, dr Biljana Radojčić, redovni profesor, dr Predrag Simeunović, asistent i dr Branko Jonić, docent.

 

Kategorije

Obaveštenja

STUDENTI KOJI NISU AUTOMATSKI DODATI U TIMOVE NA PREDMETIMA BOLESTI PREŽIVARA I BOLESTI SVINJA POTREBNO JE DA POŠALJU ZAHTEV  ZA PREDMET KOJI SLUŠAJU KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI LINK: Teams Bolesti preživara Teams Bolesti svinja
Pročitaj celo obaveštenje
USLED PROMENE U TERMINIMA ISPITNIH ROKOVA OKTOBAR 1 I OKTOBAR 2, PROMENJENI SU TERMINI POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA NA KATEDRI ZA BOLSTI PAPKARA U OKTOBAR 1 ISPITNOM ROKU. NOVI TERMINI SE NALAZE U PRILOGU IZMENA TERMINA PRAKTIČNOG OKTOBAR 1
Pročitaj celo obaveštenje

Aktivnosti

Naša laboratorija može da obradi mnoštvo organskih uzoraka

Pročitaj više

Trenutno postoje dve publikacije

Pročitaj više