Sveta Arsić


Rođen 1982. godine. Na katedri za bolesti papkara zaposlen je od 2018. godine. Na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu diplomirao 2008. Akademsku specijalizaciju odbranio je na katedri za bolesti papkara 2017. godine Doktorske akademske studije na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu upisao je 2017. godine. Učestvuje u izvođenju praktičnih vežbi na osnovnim integrisanim studijama na predmetima Opšta klinička dijagnostika, Bolesti preživara, Bolesti svinja kao i na izbornoj oblasti.

Kategorije

Obaveštenja

STUDENTI KOJI NISU AUTOMATSKI DODATI U TIMOVE NA PREDMETIMA BOLESTI PREŽIVARA I BOLESTI SVINJA POTREBNO JE DA POŠALJU ZAHTEV  ZA PREDMET KOJI SLUŠAJU KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI LINK: Teams Bolesti preživara Teams Bolesti svinja
Pročitaj celo obaveštenje
USLED PROMENE U TERMINIMA ISPITNIH ROKOVA OKTOBAR 1 I OKTOBAR 2, PROMENJENI SU TERMINI POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA NA KATEDRI ZA BOLSTI PAPKARA U OKTOBAR 1 ISPITNOM ROKU. NOVI TERMINI SE NALAZE U PRILOGU IZMENA TERMINA PRAKTIČNOG OKTOBAR 1
Pročitaj celo obaveštenje

Aktivnosti

Naša laboratorija može da obradi mnoštvo organskih uzoraka

Pročitaj više

Trenutno postoje dve publikacije

Pročitaj više