Ivan Vujanac


Dr Ivan M. Vujanac rođen 1971. Na Katedri za bolesti papkara zaposlen od 2002. godine. Na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu diplomirao 1997., a magistrirao 2006. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2010. godine. Od 2012. do 2017. godine bio je u zvanju docenta na Katedri za bolesti papkara i obavljao je funkciju šefa katedre. Na izbornom veću 2017. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora. Učestvuje u izvođenju nastave na i praktičnih vežbi na osnovnim integrisanim studijama, kao i na specijalističkim i doktorskim studijama.

Kategorije

Obaveštenja

STUDENTI KOJI NISU AUTOMATSKI DODATI U TIMOVE NA PREDMETIMA BOLESTI PREŽIVARA I BOLESTI SVINJA POTREBNO JE DA POŠALJU ZAHTEV  ZA PREDMET KOJI SLUŠAJU KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI LINK: Teams Bolesti preživara Teams Bolesti svinja
Pročitaj celo obaveštenje
USLED PROMENE U TERMINIMA ISPITNIH ROKOVA OKTOBAR 1 I OKTOBAR 2, PROMENJENI SU TERMINI POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA NA KATEDRI ZA BOLSTI PAPKARA U OKTOBAR 1 ISPITNOM ROKU. NOVI TERMINI SE NALAZE U PRILOGU IZMENA TERMINA PRAKTIČNOG OKTOBAR 1
Pročitaj celo obaveštenje

Aktivnosti

Naša laboratorija može da obradi mnoštvo organskih uzoraka

Pročitaj više

Trenutno postoje dve publikacije

Pročitaj više